منو
X

تصویر
دکتر سیداسماعیل حسن پور آونجی
فوق تخصص جراحی پلاستیک
(9)
آمار این متخصص
(9) رای
90%

دقت

90%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

100%

رفتار بالینی

40%

وقت شناسی

70%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

دکتر سیداسماعیل حسن پور آونجی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی هستم. در این بخش می توانم سوابق تحصیلی، فعالیت های علمی_پژوهشی، تألیفات و تحقیقات خود را به طور مختصر شرح دهم از جمله: اخذ درجه ی دکترا عمومی (۱۳۶۰) و درجه ی تخصصی جراحی عمومی (۱۳۶۶) از دانشگاه اصفهان، دریافت بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی در سال ۱۳۷۴ و گذراندن فرصت مطالعاتی جمجمه، فک و صورت در کشور پاریس (۱۳۸۳)؛ نگارش و چاپ تعداد کثیری مقاله در مجله های معتبر داخلی و خارجی از قبیل “مقایسه نتایج ماموپلاستی به روش پدیکول میانی با روش پدیکول تحتانی” چاپ شده در مجله پژوهش در پزشکی (۱۳۹۴)، “بررسی یافته های کوچک کردن پستان به روش ثابت کردن تا شدگی در ماموپلاستی به روش پدیکول تحتانی در بیمارستان ۱۵ خرداد تهران” منتشر شده در نشریه جراحی ایران (۱۳۹۴)، و…؛ ارائه ی مقاله و سخنرانی در کنگره های ملی و بین المللی نظیر “بررسی تاثیر محلول آدرنالین با غلظت های مختلف بر میزان خونریزی از برش های جراحی (مطالعه حیوانی)” ارائه شده در کنگره جامعه جراحان (۱۳۹۵)، “استفاده از تکنیک staggerated osteotomy استخوان های پیشانی در درمان تریگونوسفالی” ارائه شده در کنگره جامعه جراحان (۱۳۹۶)، و…؛ تألیف چند جلد کتاب تحت عناوین “برخورد با بیمار سوخته” (۱۳۷۹)، “مبانی لازم برای بخش سوختگی” (۱۳۹۲)؛ مشارکت در طرح های تحقیقاتی مختلف در سمت مجری نظیر “بررسی اثر استفاده از لایه جدا کننده پانسمان محل دهنده گرافت پوستی با ضخامت نسبی در مقایسه با روش معمول در بیمارستان ۱۵ خرداد” (۱۳۹۴)، “ارزیابی اثر استفاده موضعی از سم بوتولینیوم A برمیزان ترمبوز در شریان ترماتیزه موش” (۱۳۹۵)؛ و غیره. هم اکنون پس از سال ها فعالیت و انجام جراحی های بی شمار در خدمت شما هموطنان ارجمند می باشم، شما می توانید برای ارتباط با من و کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس و یا آدرس ایمیل درج شده اقدام کنید.

مشخصات
 • جنسیت مرد
 • وابسته به کلینیک
 • تجارب / مهارت ها عضو انجمن بین المللی جراحان پلاستیک و زیبایی؛ عضو کمیته تخصصی گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی (1377 تا کنون)؛ همکاري با کمیته سوختگی کشوري (1377 تا کنون)؛ مسئول کمیته مرگ و میر مرکز آموزشی درمان 15 خرداد (1378 تا کنون)؛ سرپرست مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد (1378 تا کنون)؛ کارشناس پزشکی قانونی کشور (1381 تا کنون)؛ عضو کمیته کشوري حوادث خانگی (1380 تا کنون)؛ عضو کمیته تخصصی جراحی ترمیمی شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت (1383 تا کنون)؛ عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی (1370 تا کنون)؛ عضو هیئت تحریریه مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی (1377)؛ دبیر کنگره جراحی پلاستیک (1378)؛ کارشناس تخصصی رشته جراحی پلاستیک در دادسرا و هیئت هاي انتطامی سازمان نظام پزشکی (1387)؛ داور فصلنامه علمی پژوهشی جراحی ایران؛ داوري مقالات جامعه جراحان ایران؛ عضو کمیته تخصصی جراحی پلاستیک شوراي عالی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1389)؛ عضو کمیته علمی همایش تروماهاي فک و صورت (1389)؛ داور طرح هاي تحقیقاتی مرکز تحقیقات بی هوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1389)؛ داور مقالات نشریه جراحی ایران (1391)؛ عضو انجمن جراحان دست ایران (1391)؛ عضو کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج بیمارستان (1391)؛ عضو هیئت ممتحنه پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته جراحی پلاستیک؛ عضو هیئت ممتحنه دانشنامه فوق تخصصی رشته جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی؛ عضو هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران (1395)؛ شرکت در کارگاه های آموزشی مختلف از جمله طرح درس و روش تدریس (1375)، متدولوژي تدریس (1376)، برنامه ریزي درسی (1377)، اینترنت و مدلاین (1379)، رویکرد سازمانی به خطا و اشتباه (1381)، نگارش و ارائه مقالات پزشکی (1382)، حوادث غیرمترقبه (1383)، و...؛ مشارکت در طرح های تحقیقاتی متعدد در سمت مجری از قبیل بررسی اثر پیشگیرانه اولئیک اسید موضعی بر روي سورواي وال فلپ پوستی راندوم خرگوش (1387)، ارائه مناسبترین روش پانسمان و برخورد با محل دهنده گرافت هاي پوستی نیمه ضخامت (1389)، بازسازي یک مرحله اي تاندون فلکسور عمقی با استفاده از تاندون فلکسور سطحی (1391)، بررسی اثر استفاده از لایه جدا کننده پانسمان محل دهنده گرافت پوستی با ضخامت نسبی در مقایسه با روش معمول در بیمارستان 15 خرداد (1394)، و...؛ مشاوره و راهنمایی پایان نامه های تحصیلی؛ تألیف چند جلد کتاب نظیر A collections of developed tests from plastic surgery second edition در سال 1390، مبانی لازم براي بخش سوختگی در سال 1392، و...؛ اجراي برنامه ي آموزش مجازي Reconstruction of nasal defects؛ شرکت در برنامه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه پزشکی از جمله برنامه رینوپلاستی پیشرفته (انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، 1390)، برنامه جراحی پلاستیک و زیبایی سر و صورت (انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، 1390)، برنامه دفورمیتی هاي اینترنسیک (انجمن جراحان دست ایران، 1391)، برنامه جراحی پلاستیک و زیبایی (انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، 1392)، برنامه بررسی و مقایسه روش هاي درمانی در شکاف کام (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1395)، برنامه بررسی و روش هاي درمانی نورکمپرشن دست و اندام فوقانی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1395)، برنامه انواع شکاف هاي صورت و جراحی جمجمه، فک و صورت (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1396)، و...؛ سخنرانی در برنامه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه پزشکی از جمله برنامه آسیب هاي عصب فاسیال و روش هاي نوین درمان (دانشگاه شهید بهشتی، 1394)، برنامه سوختگی گردن (دانشگاه شهید بهشتی، 1394)، برنامه بازسازي بینی (دانشگاه شهید بهشتی، 1395)، برنامه انواع شکاف هاي صورت و جراحی جمجمه، فک و صورت (دانشگاه شهید بهشتی، 1396)، برنامه تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی در جراحی هاي پلاستیک و ترمیمی (دانشگاه شهید بهشتی، 1396)، و...؛ سخنرانی و ارائه مقاله در کنگره های ملی و بین المللی نظیر (استفاده از فلپ کناره خارجی پا بصورت جزیره اي جهت بازسازي پاشنه) ارائه شده در کنگره بین المللی جراحی ترمیمی اندامها و ضایعات جنگی در سال 1375، (سندرم کارپال تانل ناشی از توبرکولوز) ارائه شده در کنگره بین المللی فدراسیون جراحی دست، استانبول در سال 2001، (بازسازي دفکت هاي وسیع نسج نرم پیشانی با بافت مجاور و حداقل اسکار) ارائه شده در کنگره بین المللی جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی، سیدنی استرالیا در سال 2003، (استفاده همزمان از فلپ هاي عضلانی و فاشیوکوتانه براي پوشش استخوان در دفکت هاي وسیع بافت نرم ساق پا) ارائه شده در کنگره بین المللی جراحی پلاستیک و ترمیمی و زیبایی، تهران در سال 2005، (بررسی چگونگی ارجاع در بیماران مبتلا به تروماي دست) ارائه شده در کنگره جامعه جراحان ایران در سال 1382، (بازسازي و اصلاح دفورمیتی لب ناشی از فلج فاسیال از طریق میوپلاستی عضله تمپورال) ارائه شده در کنگره جامعه جراحان ایران در سال 1385، (استفاده از پلیکاسیون عمودي سپتوم براي اصلاح کیسه هاي چربی در پلک تحتانی) ارائه شده در کنگره جامعه جراحان در سال 1389، (مقایسه اثر املا و کاپاساسین در بهتر شدن فلپ راندوم، مدل حیوانی) ارائه شده در کنگره سالانه جراحان پلاستیک ایران در سال 1394، و...؛ راه اندازی بخش های سوختگی بیمارستان 15 خرداد (1394)؛ راه اندازی بخش فیزیوتراپی بیمارستان 15 خرداد (1381)؛ راه اندازی درمانگاه بیمارستان 15 خرداد (1381)؛ نگارش تعداد کثیری مقاله ی علمی که در مجله های معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است نظیر (بررسی شیوع جغرافیایی سرطانهاي پوست در مرکز ایران) چاپ شده در مجله پژوهش در علوم پزشکی در سال 1376، (شکاف عرضی دوطرفه لب، ناهنجاري بسیار نادر و روش درمان آن) منتشر شده در مجله طب و تزکیه در سال 1378، (کارایی فلپ سورال با جریان خون معکوس در ترمیم دفکت پاشنه در بیمار با سابقه سرمازدگی اندام تحتانی) منتشر شده در مجله پژوهش در پزشکی در سال 1380، (بررسی کارآئی فلپ با پدیکل دوطرفه از بافت اسکار سوختگی بر کنتراکچرهاي سوختگی وسیع قدام آرنج) چاپ شده در مجله پژوهنده در سال 1385، (بررسی دفکت هاي اسکالپ و نتایج و روشهاي بازسازي در بیماران عمل شده در بیمارستان 15 خرداد در سال های 1385 تا 1386) چاپ شده در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1389، (مقایسه نتایج ماموپلاستی به روش پدیکول میانی با روش پدیکول تحتانی) چاپ شده در مجله پژوهش در پزشکی در سال 1394، (Subciliary skin–muscle flap approach in patients with orbital fractures) منتشر شده در Journal of Research in Medical Sciences در سال 2008، (Comparing Blood Sugar Levels Measured by Glucometer in Healthy and Crushed Fingers to Predict Gangrenous Fingers) چاپ شده در Archives of trauma research در سال 2016، (comparing the effect of eutectic mixture of lidocaine and prilocaine (EMLA)and capsaicin on improving ischemic random skin flaps:an animal model) منتشر شده در academic journal of surgery در سال 2017، (Anatomical Parameters for Nipple Position in Males) چاپ شده در Clinics in Surgery در سال 2018، و...
 • دانشگاه
 • رشته تحصیلی جراحی پلاستیک و ترمیمی
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی رییس مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد
 • مقطع تحصیلی دکترا تخصصی
 • کلمات کلیدی دکتر سیداسماعیل حسن پور آونجی، دکتر حسن پور آونجی، دکتر سیداسماعیل حسن پور آونجی جراح عمومی، دکتر سیداسماعیل حسن پور آونجی جراح پلاستیک، دکتر سیداسماعیل حسن پور آونجی جراح زیبایی، دکتر سیداسماعیل حسن پور آونجی فوق تخصص جراحی پلاستیک، دکتر سیداسماعیل حسن پور آونجی فوق تخصص زیبایی، دکتر سیداسماعیل حسن پور آونجی فوق تخصص ترمیمی و سوختگی
تخصص ها
 • فوق تخصص زیبایی
 • فوق تخصص ترمیمی و سوختگی
 • فوق تخصص جراحی پلاستیک
تصویر
دکتر سیداسماعیل حسن پور آونجی
فوق تخصص جراحی پلاستیک
(9)

E-Teb.com © Copyright 2016 متخصص زیبایی. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر