منو
X

تصویر
محمد مجیدی
دکتر جراح پلاستیک
(2)
آمار این متخصص
(2) رای
0%

دقت

0%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

50%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من دکتر محمد مجیدی هستم، متخصص گوش و حلق و بینی، و جراحی پلاستیک و زیبایی. تا کنون جراحی های بی شماری را انجام داده که همگی آنها موفقیت آمیز بوده است و با رضایت هموطنان گرامی همراه بوده است. در این بخش تعدادی از تصاویر جراحی هایی که تا به امروز انجام داده ام قرار داده شده است.

بینی طبیعی ? سال پس از عمل در بینی استخوانی با انحراف و دفورمیتی نوک بینی ( سه نمای گذاشته شده، قبل عمل میباشد . نمای نیم رخ در پست قبلی) ‌‌ ‌??ابداع کننده روشی جدید در جراحی بینی جهت پیشگیری از افتادگی نوک بینی بدون سفت و سخت شدن نوک بینی و حفظ حالت طبیعی بینی ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌
‌‌??آدرس: تهران، پاسداران ، خ دولت، چهارراه قنات، پلاک ? واحد ? ‌
‌ ‌‌‌‌ ??شماره تماس: ????????
.
.
. ‌‌‌‌ #rhinoplasty #دکترمجیدی‌ #راینوپلاستی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_استخوانی #عملیات_الأنف #عملیات_الانف_ایران #جراحی_بینی_زیبایی #جراح_زیبایی_بینی #جراح_بینی #drmohammadmajidi #دکتربینی #بینی_گوشتی

بینی طبیعی ? ماه پس از عمل در بینی ‌استخوانی ‌‌‌‌‌‌‌(نمای سه رخ در پست قبل) ‌‌
‌??ابداع کننده روشی جدید در جراحی بینی جهت پیشگیری از افتادگی نوک بینی بدون سفت و سخت شدن نوک بینی و حفظ حالت طبیعی بینی ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌
‌??آدرس: تهران، پاسداران ، خ دولت، چهارراه قنات، پلاک ? واحد ? ‌
‌ ‌‌‌‌ ??شماره تماس: ????????
.
.
. ‌‌‌‌ #rhinoplasty #دکترمجیدی‌ #راینوپلاستی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_استخوانی #عملیات_الأنف #عملیات_الانف_ایران #جراحی_بینی_زیبایی #جراحی_زیبایی_بینی #جراح_بینی #drmohammadmajidi

بینی طبیعی ? ماه پس از عمل در بینی استخوانی ??ابداع کننده روشی جدید در جراحی بینی جهت پیشگیری از افتادگی نوک بینی بدون سفت و سخت شدن نوک بینی و حفظ حالت طبیعی بینی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌
‌??آدرس: تهران، پاسداران ، خ دولت، چهارراه قنات، پلاک ? واحد ? ‌ ‌
‌ ‌‌‌‌ ??شماره تماس: ????????
.
.
. ‌‌‌‌ ‌ #راینوپلاستی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_گوشتی #عملیات_الأنف #عملیات_الانف_ایران #جراحی_بینی_خوب #جراح_زیبایی_بینی #جراحی_بینی_استخوانی
#drmohammadmajidi
#rhinoplasty #دکترمجیدی
#عملیات_الأنف

بینی طبیعی ? ماه پس از عمل در بینی ‌استخوانی ‌‌‌‌‌‌‌(نمای سه رخ در پست قبل) ‌‌
??ابداع کننده روشی جدید در جراحی بینی جهت پیشگیری از افتادگی نوک بینی بدون سفت و سخت شدن نوک بینی و حفظ حالت طبیعی بینی ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌??آدرس: تهران، پاسداران ، خ دولت، چهارراه قنات، پلاک ? واحد ? ‌
‌ ‌‌‌‌ ??شماره تماس: ????????
.
.
. ‌‌‌‌ ‌ #راینوپلاستی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_گوشتی #عملیات_الأنف #عملیات_الانف_ایران #جراحی_بینی_زیبایی #جراحی_زیبایی_بینی #جراحی_بینی_گوشتی
#drmohammadmajidi
#rhinoplasty #دکترمجیدی

بینی طبیعی ? ماه پس از عمل در بینی ‌استخوانی ‌‌‌‌‌‌‌(نمای نیمرخ در پست قبل)
??ابداع کننده روشی جدید در جراحی بینی جهت پیشگیری از افتادگی نوک بینی بدون سفت و سخت شدن نوک بینی و حفظ حالت طبیعی بینی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌??آدرس: تهران، پاسداران ، خ دولت، چهارراه قنات، پلاک ? واحد ? ‌
‌ ‌‌‌‌ ??شماره تماس: ????????
.
.
. ‌‌‌‌ ‌#drmohammadmajidi #rhinoplasty #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_گوشتی #عملیات_الأنف #عملیات_الانف_ایران #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_زیبایی_بینی #جراحیبینیگوشتی
Image (7)
بینی طبیعی ? ماه پس از عمل در بینی
استخوانی ??ابداع کننده روشی جدید در جراحی بینی جهت پیشگیری از افتادگی نوک بینی بدون سفت و سخت شدن نوک بینی و حفظ حالت طبیعی بینی ??آدرس: تهران، پاسداران ، خ دولت، چهارراه قنات، پلاک ? واحد ? ??شماره تماس: ????????
@dr.mmajidi
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_زیبایی #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران

بینی گوشتی ??آدرس: تهران، پاسداران ، خ دولت، چهارراه قنات، پلاک ? واحد ?
??شماره تماس: ????????
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_زیبایی #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران #بهترین_جراح_بینی
#عملیات_تجمیل_الأنف

بینی طبیعی دوسال پس از عمل در بینی استخوانی‌( با تشکر از مراجعه کننده گرامی برای ارسال عکس)
??آدرس: تهران، پاسداران ، خ دولت، چهارراه قنات، ابتدای رحمانی، پلاک? ،طبقه دوم واحد ?
??شماره تماس: ????????
#drmmajidi #دکترمحمدمجیدی #راینوپلاستی #جراحی_زیبایی_بینی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_غضروفی #جراح_بینی_تهران #عملیات_تجمیل_الانف_طهران_ایران #عملیات_تجمیل_الانف

بینی گوشتی ??آدرس: تهران، پاسداران ، خ دولت، چهارراه قنات، پلاک ? واحد ?
??شماره تماس: ????????
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_زیبایی #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران #بهترین_جراح_بینی
#عملیات_تجمیل_الأنف

بینی طبیعی دوسال پس از عمل در بینی استخوانی‌( با تشکر از مراجعه کننده گرامی برای ارسال عکس)
??آدرس: تهران، پاسداران ، خ دولت، چهارراه قنات، ابتدای رحمانی، پلاک? ،طبقه دوم واحد ?
??شماره تماس: ????????
#drmmajidi #دکترمحمدمجیدی #راینوپلاستی #جراحی_زیبایی_بینی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_غضروفی #جراح_بینی_تهران #عملیات_تجمیل_الانف_طهران_ایران #عملیات_تجمیل_الانف

بینی طبیعی دوماه پس از عمل در بینی استخوانی (با تشکر از مراجعه کننده گرامی برای ارسال عکس)
پاسداران ، دولت ????????
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #plastic_surgery #دکتر_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_بینی #جراحی_زیبائی # #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_نیمه_فانتزی #جراحی_بینی_تهران #جراحی_بینی_ایران #جراح_بینی_تهران #عملیات_التجمیل #عملیات_تجمیل_الانف_طهران

بینی طبیعی یکماه پس از عمل در بینی استخوانی
پاسداران ، دولت ????????
#drmohammadmajidi #drmmajidi #rhinoplasty #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_زیبایی_بینی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_تهران #جراحی_بینی_ایران #جراح_خوب_بینی #جراح_بینی_تهران #عملیات_تجمیل_الأنف #عملیات_تجمیل_الانف_طهران #عملیات_تجمیل_الانف_طهران_ایران #عملیات_التجمیل

دوماه پس از عمل در بینی استخوانی
(با تشکر از مراجعه کننده گرامی برای ارسال عکس)
پاسداران ، دولت ????????
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #nosejob #plastic_surgery #

بینی طبیعی ? ماه پس ازعمل در بینی استخوانی ( با تشکر از مراجعه کننده گرامی برای ارسال عکس)
پاسداران ، دولت ????????
#drmmajidi #rhinoplasty #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_زیبایی_بینی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_خوب #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_غضروفی #جراحی_بینی_تهران #جراحی_بینی_ایران #جراح_بینی_تهران #عملیات_تجمیل_الأنف #عملیات_تجمیل_الأنف #عملیات_التجمیل #عملیات_تجمیل_الانف_طهران_ایران

یک و نیم‌ماه پس از عمل در بینی گوشتی شدید ( نمای نیمرخ در پست قبل)
پاسداران ، دولت ????????
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #nosejob #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_بینی #جراحی_زیبایی_بینی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_گوشتی #جراحی_بینی_خوب #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران #جراح_بینی_تهران #جراحی_بینی_ایران #عملیات_تجمیل_الأنف #عملیات_التجمیل #عملیات_تجمیل_الانف_طهران_ایران
#عملیات_تجمیل_الانف_طهران

یک و نیم ماه پس از عمل بینی گوشتی
پاسداران ، دولت ، چهارراه قنات ، ابتدای رحمانی ، پ ? ، واحد?
????????
#drmmajidi #rhinoplasty #nosejob #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_زیبایی_بینی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_گوشتی #جراحی_بینی_خوب #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران #بهترین_جراح_بینی #عملیات_تجمیل_الأنف #عملیات_تجمیل_الانف_طهران_ایران #عملیات_التجمیل

بینی ترمیمی به فرم طبیعی یکماه پس ازعمل ، در بینی گوشتی (بینی با قوز واضح ، بزرگی وافتادگی نوک بینی و بزرگی پره ها و تیغه بینی)
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #دکتر_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_خوب #جراحی_بینی_گوشتی #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران #جراحی_زیبایی_بینی #جراحی_بینی_ایران#بهترین_جراح_بینی ##عملیات_التجمیل#عملیات_تجمیل_الأنف #عملیات_تجمیل_الانف_طهران_ایران

بینی طبیعی ، انتهای عمل
دکتر محمد مجیدی
جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
پاسداران ، دولت ، چهارراه قنات
????????
#drmmajidi #rhinoplasty #nosejob #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_گوشتی #جراحی_بینی_خوب #جراح_خوب_بینی #جراح_بینی_تهران

بینی طبیعی ? سال پس از عمل
پاسداران ، دولت ، چهارراه قنات ، ابتدای رحمانی ، پلاک ?(ساختمان دروس)، طبقه ? ، واحد ?
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #nosejob #plastic_surgery #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_خوب #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران #بهترین_جراح_بینی

بینی طبیعی در بینی استخوانی
پاسداران ، دولت ????????
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_خوب #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران #جراح_بینی_تهران #بهترین_جراح_بینی

بینی طبیعی ? ماه پس از عمل
پاسداران ، دولت ????????
#drmmajidi #rhinoplasty #plastic_surgery #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_خوب #جراحی_بینی #جراحی_بینی_غضروفی #جراح_خوب_بینی #جراح_بینی_تهران#جراحی_بینی_تهران

بینی طبیعی ? ماه پس از عمل در بینی استخوانی ( نمای نیمرخ در پست قبل)
پاسداران ، دولت ????????
خدمات :
?جراحی زیبایی بینی
?جراحی زیبایی پلک
?جراحی زیبایی گوش
?پروتز چانه
?لیفت ابرو
?تزریق ژل
?تزریق بوتاکس
#drmmajidi #rhinoplasty #دکتر_محمد_مجیدی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_خوب #جراحی_بینی #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران

بینی طبیعی ? ماه پس از عمل دربینی استخوانی
پاسداران ، دولت
????????
#drmohammadmajidi #دکتر_مجیدی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_استخوانی #جراح_خوب_بینی #جراح_بینی_تهران

بینی طبیعی شیک ? سال پس از عمل (با تشکر از مراجعه کننده گرامی برای ارسال عکس)
مطب : پاسداران ، دولت ، چهارراه قنات، ابتدای رحمانی، پلاک ?، طبقه ?، واحد ?
تلفن : ????????
تماس هرروز بجز روزهای تعطیل از ?? صبح تا ? عصر
ویزیت و مشاوره بعدازظهر روزهای زوج
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #nosejob #plastic_surgery #دکتر_محمد_مجیدی #جراحی_زیبائی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_نیمه_فانتزی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_خوب #جراحی_بینی_غضروفی #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران #بهترین_جراح_بینی

بینی طبیعی دو ماه پس از عمل (با تشکر از مراجعه کننده گرامی برای ارسال عکس)
پاسداران ، دولت
????????
#drmmajidi #rhinoplasty #nosejob #دکتر_محمد_مجیدی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_خوب #جراحی_بینی_تهران

انتهای عمل در بینی استخوانی به فرم طبیعی
مطب : پاسداران ، دولت، چهارراه قنات ، ابتدای رحمانی، پ ?، ط ? ، واحد?
تلفن : ????????
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #nosejob #cosmetic #دکتر_محمد_مجیدی #دکتر_مجیدی #جراحی_زیبائی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_خوب #جراحی_بینی_غضروفی #جراح_خوب_بینی #جراح_بینی_تهران

بینی طبیعی یکماه پس از عمل در بینی با نوک بسیار برجسته و پوست ضخیم در ناحیه نوک و ارتفاع بسیار زیاد ؛ نمای نیمرخ در پست قبل (بینی ورم دارد)
#drmmajidi #دکتر_محمد_مجیدی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_غضروفی #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران

بینی طبیعی یکماه پس از عمل ، در بینی با نوک بسیار برجسته با پوست ضخیم و قوز و ارتفاع بسیار زیاد (با وجود ورم)
مطب : پاسداران ، دولت ، چهارراه قنات ، ابتدای رحمانی، پلاک ? ، طبقه ? ، واحد?
تلفن : ????????
تماس هر روز بجز روزهای تعطیل از ?? صبح تا ? عصر
ویزیت روزهای زوج
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #nosejob #دکتر_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_خوب #جراحی_بینی_غضروفی #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران

یکماه پس از عمل در بینی استخوانی
مطب : پاسداران ، دولت ، چهارراه قنات ، ابتدای رحمانی، پلاک ? ، طبقه ? ، واحد ?
تلفن : ????????
تماس هر روز از ?? صبح تا ? عصر
ویزیت روزهای زوج
#drmmajidi #rhinoplasty #cosmetic #دکتر_محمد_مجیدی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_نیمه_فانتزی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_خوب #جراحی_بینی_تهران

بینی طبیعی ? ماه پس از عمل
(بینی ایشان با وجود ورم ، برای یکماه فرم بسیار قابل قبولی پیدا کرده است)
مطب : پاسداران ، دولت ، چهارراه قنات ، ابتدای رحمانی، پلاک ? ، طبقه ? ، واحد?
تلفن : ????????
تماس هر روز بجز روزهای تعطیل از ?? صبح تا ? عصر
ویزیت روزهای زوج
خدمات :
?جراحی زیبایی بینی
?جراحی زیبایی پلک
?جراحی زیبایی گوش
?لیفت ابرو
?پروتز چانه
?تزریق ژل
?تزریق بوتاکس
#drmmajidi #rhinoplasty #plastic_surgery #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_استخوانی #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران #بهترین_جراح_بینی

بینی طبیعی ? ماه پس از عمل
#drmohammadmajidi #drmmajidi #rhinoplasty #nosejob #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_غضروفی #جراح_خوب_بینی #جراح_خوب_بینی

مشخصات یک جراح زیبایی بینی خوب
🔶دوستان وهمراهان گرامی، شما می توانید سوالات خود را در زمینه عمل بینی در زیر همین پست بنویسید تا در پستهای آموزشی بعدی درباره آنها توضیح دهیم ‌ 🔷آدرس: تهران، پاسداران ، خ دولت، چهارراه قنات، پلاک ۲ واحد ۳ ‌ ☎️شماره تماس: ۲۲۵۵۰۳۴۸
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_زیبایی #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_ایران #بهترین_جراح_بینی
#عملیات_تجمیل_الأنف
#عملیات_الأنف

چه تخصص هایی می توانند جراحی زیبایی صورت و بینی را انجام دهند؟
🔶دوستان وهمراهان گرامی، شما می توانید سوالات خود را در زمینه عمل بینی در زیر همین پست بنویسید تا در پستهای آموزشی بعدی درباره آنها توضیح دهیم 👨🏻⚕️@dr.mmajidi 🔷آدرس: تهران، پاسداران ، خ دولت، چهارراه قنات، پلاک ۲ واحد ۳ ☎️شماره تماس: ۲۲۵۵۰۳۴۸
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_زیبایی #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_ایران #بهترین_جراح_بینی
#عملیات_تجمیل_الأنف
#عملیات_الأنف

جراحی بینی به روش باز و بسته و مزایا و معایب هر کدام
◾️دوستان وهمراهان گرامی، شما می توانید سوالات خود را در زمینه عمل بینی در زیر همین پست بنویسید تا در پستهای آموزشی بعدی درباره آنها توضیح دهیم 👨🏻⚕️@dr.mmajidi
🔸آدرس: تهران،پاسداران، خ دولت، چهارراه قنات،ابتدای رحمانی،پلاک۳،طبقه۲،واحد ۳ ☎️شماره تماس :۲۲۵۵۰۳۴۸
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #nosejob #دکتر_مجیدی #دکتر_محمد_مجیدی #جراحی_زیبائی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_نیمه_فانتزی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_خوب #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران

انتهای عمل ( از نمای روبرو ورم زیادی وجود دارد)
پاسداران ، دولت ، چهارراه قنات ، ابتدای رحمانی، پ۳ ، طبقه۲ ، واحد۳
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #دکتر_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_زیبائی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_خوب #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران #جراح_بینی_تهران

بینی طبیعی دو ماه پس از عمل در بینی استخوانی
#drmmajidi #rhinoplasty #دکتر_محمد_مجیدی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_خوب #جراحی_بینی_استخوانی #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران

بینی طبیعی یکماه پس از عمل
مطب : پاسداران ، دولت ، چهارراه قنات، ابتدای رحمانی، پلاک ۳، طبقه ۲ ، واحد ۳
تلفن : ۲۲۵۵۰۳۴۸
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #nosejob #دکتر_محمد_مجیدی #راینوپلاستی #جراحی_زیبائی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_طبیعی #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران #بهترین_جراح_بینی

بینی طبیعی یکماه پس از عمل ، در بینی نسبتا گوشتی با انحراف ظاهری و انحراف شدید تیغه داخلی بینی
مطب : پاسداران ، دولت ، چهارراه قنات ، ابتدای رحمانی، پلاک ۳ ، واحد ۲ ، طبقه ۳
تلفن : ۲۲۵۵۰۳۴۸
تماس هر روز از ۱۰ صبح تا ۸ عصر
ویزیت روزهای زوج
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #nosejob #دکتر_مجیدی #جراحی_زیبائی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_گوشتی #جراحی_بینی_خوب #جراح_بینی_تهران

بینی طبیعی ۱ ماه پس از عمل
#drmmajidi #rhinoplasty #دکتر_محمد_مجیدی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_خوب #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_تهران

توضیحات لیفت بینی با نخ، ژل در بینی، لیزر،قالب کنترلی و اسکن قبل عمل
دوستان وهمراهان گرامی، سوالات خود را در زمینه عمل بینی میتوانید در پایین پست بفرمایید که در پستهای آموزشی بعدی دربارشون توضیح بدم (در پست بعدی درباره تخصصهایی که میتوانند عمل زیبایی بینی انجام دهند ، آیا ارجحیتی نسبت به هم دارند؟ و انتخاب جراح مناسب توضیح خواهم داد)
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #nosejob #دکتر_مجیدی #دکتر_محمد_مجیدی #جراحی_زیبائی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراحی_بینی_نیمه_فانتزی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_بینی_گوشتی #جراحی_بینی_خوب #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_تهران #بهترین_جراح_بینی

بینی طبیعی کمتر از ۱ ماه بعد از عمل ( با وجود ورم )
مطب : پاسداران ، خ دولت ، چهارراه پاسداران ، ابتدای خ رحمانی ، پلاک ۳ ، طبقه ۲ ، واحد ۳
تلفن : ۲۲۵۵۰۳۴۸
تماس هر روز بجز روزهای تعطیل از ۱۰ صبح تا ۸ عصر
ویزیت و مشاوره روزهای زوج
خدمات : ▪جراحی زیبایی بینی
▪جراحی زیبایی پلک
▪جراحی زیبایی گوش
▪لیفت ابرو
▪پروتز چانه
▪ژل(لب،گونه،چانه،زاویه سازی فک ، خط خنده، خط اشک)
▪بوتاکس
#drmohammadmajidi #rhinoplasty #plastic_surgery #دکتر_مجیدی #جراحی_بینی #جراحی_بینی_استخوانی #جرای_بینی_تهران #جراحی_بینی_بانوان #جراحی_بینی_طبیعی #جراح_خوب_بینی #جراحی_بینی_نیمه_فانتزی

امیدوارم هموطنانم علاوه بر زیبایی ظاهری ، باطن زیبا و درخشانی نیز داشته باشند
خدمات ارائه شده : ▪جراحی زیبایی بینی
▪جراحی زیبایی پلک
▪جراحی زیبایی گوش
▪لیفت ابرو
▪پروتز چانه
▪تزریق ژل ( لب ،گونه، چانه، زاویه سازی فک، خط خنده، خط اشک)
▪تزریق بوتاکس ▪تزریق چربی
مطب : پاسداران، خ دولت، چهارراه قنات، ابتدای خ رحمانی، پ ۳، طبقه۲، واحد۳
تلفن : ۲۲۵۵۰۳۴۸
تماس هر روز بجز روزهای تعطیل از ۱۰ صبح تا ۸ عصر
ویزیت و مشاوره بعدازظهر روزهای زوج
#drmohammadmajidi#rhinoplasty #nosejob #plastic_surgery #دکتر_محمد_مجیدی #جراحی_بینی_استخوانی #جراحی_زیبائی #جراحی_بینی #جراح_بینی_تهران #بهترین_جراح_بینی #ژل #زاویه_سازی_فک #ژل_چانه#ژل_لب #ژل_گونه #بوتاکس

بینی طبیعی ۳ماه پس از عمل
مطب : پاسداران ، خ دولت ، چهارراه قنات ، ابتدای خ رحمانی ، پ ۳ ( ساختمان دروس ) ، طبقه ۲ ، واحد ۳
تلفن : ۲۲۵۵۰۳۴۸
تماس هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ عصر ؛ ویزیت و مشاوره بعدازظهر روزهای زوج #دکترمحمدمجیدی #جراحی_بینی #جراحی_بینی #رینوپلاستى #راینوپلاستی #جراح_پلاستیک_خوب #جراحی_پلاستیک_بینی #جراحی_زیبایی #جراح_بینی #جراح_بینی_تهران #جراح_بینی_در_تهران #بهترین_جراح_بینى #جراح_خوب_بینی #جراح_بینی_استخوانی #جراحیبینیاستخوانی #جراح_بینى_گوشتى_تهران #بینی_طبیعی #بینی_نیمه_فانتزی #پروتزچانه #بلفاروپلاستی #ژل_لب #ژل_گونه #ژل_چانه #زاویه_سازی_فک #بوتاکس #dr_mohammadmajidi #rhinoplasty #nosejob #nose_surgery #plastic_surgery

مشخصات
 • جنسیت مرد
 • وابسته به کلینیک
 • تجارب / مهارت ها
 • دانشگاه
 • رشته تحصیلی گوش و حلق و بینی
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی
 • مقطع تحصیلی دکترا تخصصی
 • کلمات کلیدی دکتر محمد مجیدی، دکتر مجیدی، دکتر محمد مجیدی جراح عمومی، دکتر محمد مجیدی جراح پلاستیک، دکتر محمد مجیدی جراح زیبایی، دکتر محمد مجیدی فوق تخصص جراحی پلاستیک، دکتر محمد مجیدی فوق تخصص زیبایی، دکتر محمد مجیدی فوق تخصص ترمیمی و سوختگی، دکتر محمد مجیدی متخصص گوش و حلق و بینی
تخصص ها
 • دکتر زیبایی
 • متخصص زیبایی
 • جراح زیبایی
 • متخصص ترمیمی و سوختگی
 • دکتر جراح پلاستیک
تصویر
محمد مجیدی
دکتر جراح پلاستیک
(2)

E-Teb.com © Copyright 2016 متخصص زیبایی. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر