منو
X

تصویر
دکتر احمد توسلی اشرفی
فوق تخصص جراحی پلاستیک
(7)
آمار این متخصص
(7) رای
90%

دقت

80%

مفید بودن

40%

دانش و مهارت

100%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

20%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

اینجانب دکتر احمد توسلی اشرفی متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی هستم. قابل ذکر است که عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران و انجمن بین المللی جراحان پلاستیک می باشم. در طی سال ها فعالیت و کسب تجربه و انجام جراحی های متعدد در زمینه ی جراحی زیبایی بینی، گوش، پلک، لیفتینگ صورت، جراحی سینه (پروتز، کوچک کردن، لیفت)، جراحی شکم، و دیگر جراحی های زیبایی، ترمیمی و پلاستیک هم اکنون در خدمت شما هموطنان گرامی می باشم، جهت ارتباط با من می توانید در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۳:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر به مطب شخصی مراجعه فرمایید، لطفا پیش از مراجعه برای تعیین وقت خود اقدام کنید.

جراحی بینی نیمه فانتزی
#احمد_توسلی_اشرفی#دکتر_احمد_توسلی_اشرفی#دکتر_توسلی_اشرفی#
#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی #تزریق_ژل

جراحی بینی نیمه فانتزی توسط دکتر توسلی اشرفی
#تزریق_چربی #بوتاکس #بهترین_جراح_بینی
#جراح_بینی #جوانسازی
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی

یک ماه بعد از جراحی زیبایی بینی با فرم طبیعی و مردانه
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی
#جراح_بینی #جوانسازی
#احمد_توسلی_اشرفی#دکتر_احمد_توسلی_اشرفی#

تصویر ارسالی از بیمار دکتر توسلی اشرفی چند ماه بعد از رینوپلاستی
#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی #تزریق_ژل
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی #عمل_بینی#لیفت_

جراحی بینی گوشتی توسط دکتر احمد توسلی اشرفی
#احمد_توسلی_اشرفی#دکتر_احمد_توسلی_اشرفی#
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی
جراحی_بینی #جراحی_زیبایی#

نتیجه ی جراحی زیبایی بینی بعد از ۲۰ روز
#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی #تزریق_ژل
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی
دکتر_توسلی_اشرفی#

بیمار دکتر توسلی اشرفی بعد از گذشت دو سال از انجام جراحی زیبایی بینی
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی
#تزریق_ژل #تزریق_چربی #بهترین_جراح_بینی
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی#تخفیف

مراجعه کننده ی عزیز پس از چند ماه بعد از عمل زیبایی بینی
#احمد_توسلی_اشرفی#دکتر_احمد_توسلی_اشرفی#
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی
#عمل_بینی#لیفت_سینه#پروتز_سینه#لیپوماتیک#

یک ماه بعد از جراحی زیبایی بینی با فرم طبیعی
#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی #تزریق_ژل
#احمد_توسلی_اشرفی#دکتر_احمد_توسلی_اشرفی#
#جراح_بینی #جوانسازی

تصویر قبل از جراحی بینی توسط دکتر توسلی اشرفی
#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی #تزریق_ژل
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی#تخفیف

تصویر بعد از جراحی زیبایی بینی توسط دکتر توسلی اشرفی
#تزریق_چربی #بوتاکس #بهترین_جراح_بینی
#جراح_بینی #جوانسازی
#جراح_بینی

زاویه نیم رخ از بینی مراجعه کننده ی عزیز قبل از عمل بینی
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی #عمل_بینی
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی

بینی جراحی شده توسط دکتر توسلی اشرفی
#عمل_بینی#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی
#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی #تزریق_ژل
#احمد_توسلی_اشرفی#دکتر_احمد_توسلی_اشرفی#

تصاویر قبل و بعد از جراحی بینی به فرم طبیعی
#تزریق_ژل #تزریق_چربی #بهترین_جراح_بینی
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی
#عمل_بینی#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی

قبل و بعد از جراحی پلاستیک بینی توسط دکتر توسلی اشرفی
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی #عمل_بینی
#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی #تزریق_ژل
#جراح_بینی #جوانسازی

تصویر مراجعه کننده عزیز پیش از انجام جراحی زیبایی بینی
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی #عمل_بینی
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی#تخفیف#جراح_بینی

نمای نیم رخ از بینی مراجعه کننده ی عزیز چند هفته بعد از عمل بینی
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی #عمل_بینی

تصویر قبل از انجام جراحی زیبایی بینی
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی#
جراحی_بینی #جراحی_زیبایی#

تصویر بعد از عمل زیبایی بینی توسط دکتر توسلی اشرفی
#جراح_بینی #جوانسازی
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی
جراحی_بینی#

نمای نیم رخ از بینی مراجعه کننده ی عزیز پیش از انجام عمل بینی
#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی#تزریق_چربی
#Facial_Cosmetic_Surgery
#Nose_bone_Broken #nose_surgery

نتیجه ی جراحی بینی با فرم نیه فانتزی چند ماه بعد از عمل
#أنف #جراحه_الأنف #عظم_الأنف
#عمل_بینی_استخوانی #عمل_بینی #جراحی_بینی
#Nose_bone_Broken #nose_surgery

عمل بینی با فرم طبیعی، چند ماه بعد از جراحی زیبایی
#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی#تزریق_چربی
#أنف #جراحه_الأنف #عظم_الأنف
#عمل_جراحی_بینی #عمل_زیبایی_بینی

فرم بینی بیمار دکتر توسلی اشرفی قبل از جراحی
#Nose_bone_Broken #nose_surgery
#عمل_بینی#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی
#جراح_بینی

بینی بیمار دکتر توسلی اشرفی بعد از گذشت چند ماه
#عمل_جراحی_بینی #عمل_زیبایی_بینی
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی
#Nose_bone_Broken #nose_surgery

عکس ارسالی از بیمار عزیز بعد از گذشت چند ماه از عمل زیبایی بینی
#جراحه_الأنف_لحمی
#Facial_Cosmetic_Surgery
#عمل_جراحی_بینی #عمل_زیبایی_بینی

تصویر قبل از جراحی زیبایی بینی، بیمار دکتر توسلی اشرفی
#Nose_bone_Broken #nose_surgery
#عمل_بینی_استخوانی #عمل_بینی #جراحی_بینی
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی#تخفیف

نتیجه ی جراحی بینی بعد از گذشت چند ماه
#أنف #جراحه_الأنف #عظم_الأنف
#عمل_بینی#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی
#Nose #nose_surgery

بینی مراجعه کننده ی عزیز قبل از انجام جراحی توسط دکتر توسلی اشرفی
#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی#تزریق_چربی
#Facial_Cosmetic_Surgery
#عمل_جراحی_بینی #عمل_زیبایی_بینی

نتیجه ی عمل زیبایی بینی بعد از اتمام عمل
#دکتراحمدتوسلیاشرفی
#Facial_Cosmetic_Surgery
#عمل_جراحی_بینی #عمل_زیبایی_بینی#عمل_بینی_استخوانی #عمل_بینی #جراحی_بینی

تصاویر قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی توسط دکتر توسلی اشرفی
#جراحه_الأنف_لحمی
#Nose_bone_Broken #nose_surgery
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی #عمل_بینی#عمل_جراحی_بینی #عمل_زیبایی_بینی

بلافاصله بعد از جراحی زیبایی بینی توسط دکتر توسلی اشرفی
#احمد_توسلی_اشرفی#دکتر_احمد_توسلی_اشرفی#
#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی #تزریق_ژل
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی

بلافاصله بعد از عمل بینی توسط دکتر توسلی اشرفی
#تزریق_ژل #تزریق_چربی #بهترین_جراح_بینی
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی#تخفیف
#عمل_بینی#لیفت_سینه#پروتز_سینه#لیپوماتیک

جراحی زیبایی گوش توسط دکتر توسلی اشرفی
#اتوپلاستی_گوش #اتوپلاستی_جراحی_گوش
#جراحی_زیبایی_گوش#اتوپلاستی
#احمد_توسلی_اشرفی#دکتر_احمد_توسلی_اشرفی#

جراحی انحراف، زیبایی و قرینه سازی سوراخ های بینی با فرم طبیعی
#احمد_توسلی_اشرفی#دکتر_احمد_توسلی_اشرفی#
#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی #تزریق_ژل
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی

جراحی زیبایی بینی با فرم طبیعی
#تزریق_ژل #تزریق_چربی #بهترین_جراح_بینی
#جراح_بینی
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی

جراحی زیبایی بینی آقایان با فرم کاملا طبیعی
دکتر_توسلی_اشرفی#
#تزریق_چربی #بوتاکس #بهترین_جراح_بینی
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی

بلافاصله بعد از عمل بینی، البته بینی هنوز دارای ورم می باشد
دکتر_توسلی_اشرفی#
#بهترین_جراح_بینی
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی#ترمیم_بینی#
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی

چند لحطه بعد از اتمام جراحی زیبایی بینی
#احمد_توسلی_اشرفی#دکتر_احمد_توسلی_اشرفی#
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی
#تزریق_ژل #تزریق_چربی #بهترین_جراح_بینی

جراحی بینی به روش بسته بدون رد بخیه و برش
#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی #تزریق_ژل
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی
#تزریق_ژل #تزریق_چربی #بهترین_جراح_بینی

نتیجه ی جراحی بینی بلافاصله بعد از اتمام عمل
دکتر_توسلی_اشرفی#
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی
#بهترین_جراح_بینی#جراح_بینی
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی

بینی مراجعه کننده ی عزیز قبل و بعد از انجام جراحی
#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی #تزریق_ژل
#جراح_بینی#عمل_بینی##ترمیم_بینی
#بهترین_جراح_بینی# دکتر_احمد_توسلی_اشرفی#

نتیجه ی عمل بینی توسط دکتر توسلی اشرفی
#احمد_توسلی_اشرفی#دکتر_احمد_توسلی_اشرفی#
#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی #تزریق_ژل
#عمل_بینی#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی

قبل و بعد از عمل زیبایی بینی توسط دکتر توسلی اشرفی
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی
#جراح_بینی #جوانسازی
#احمد_توسلی_اشرفی#دکتر_احمد_توسلی_اشرفی#

مراجعه کننده ی عزیز دکتر توسلی اشرفی در اتاق عمل
#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی #تزریق_ژل
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی

بلافاصله بعد از عمل زیبایی بینی توسط دکتر توسلی اشرفی
#احمد_توسلی_اشرفی#دکتر_احمد_توسلی_اشرفی#
جراحی_بینی #جراحی_زیبایی #
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی

چند لحظه بعد از اتمام جراحی زیبایی بینی، بینی دارای ورم می باشد
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی#تخفیف
#جراح_بینی #جوانسازی
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی #جراحی_بینی #جراحی_زیبایی

جراحی پلاستیک بینی آقایان با فرم طبیعی
#تزریق_چربی #بوتاکس #بهترین_جراح_بینی
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی
#بهترین_جراح_بینی #ترمیم_بینی

تصاویر مربوط به جراحی زیبایی بینی می باشد، بلافاصله بعد از اتمام جراحی
#احمد_توسلی_اشرفی#دکتر_احمد_توسلی_اشرفی#
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی
#بینی_گوشتی#بینی_استخوانی#عمل_بینی#

جراحی بینی آقایان توسط دکتر توسلی اشرفی
دکتر_توسلی_اشرفی#
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی_گوشتی
#بینی_استخوانی #عمل_بینی
#بهترین_جراح_بینی

بلافاصله بعد از انجام رینوپلاستی
دکتر_توسلی_اشرفی#
#جراح_بینی #جوانسازی
#ترمیم_بینی#متخصص_جراحی_بینی #عمل_بینی#جراحی_بینی #جراحی_زیبایی

مشخصات
 • جنسیت مرد
 • وابسته به کلینیک
 • تجارب / مهارت ها
 • دانشگاه
 • رشته تحصیلی جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی
 • مقطع تحصیلی دکترا تخصصی
 • کلمات کلیدی دکتر احمد توسلی اشرفی، دکتر توسلی اشرفی، دکتر احمد توسلی اشرفی جراح پلاستیک، دکتر احمد توسلی اشرفی جراح زیبایی، دکتر احمد توسلی اشرفی فوق تخصص زیبایی، دکتر احمد توسلی اشرفی فوق تخصص ترمیمی و سوختگی، دکتر احمد توسلی اشرفی فوق تخصص جراحی پلاستیک
تخصص ها
 • فوق تخصص زیبایی
 • جراح زیبایی
 • فوق تخصص ترمیمی و سوختگی
 • فوق تخصص جراحی پلاستیک
تصویر
دکتر احمد توسلی اشرفی
فوق تخصص جراحی پلاستیک
(7)

E-Teb.com © Copyright 2016 متخصص زیبایی. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر